Defibrilátor

Pri vchode do Obecného úradu v našej obci je umiestnený automatický defibrilátor. Defibrilátor je prístroj, ktorý pomocou elektrického výboja obnovuje správnu srdcovú činnosť pri poruche rytmu, ktorá môže človeka ohroziť na živote. V núdzovej situácii defibrilátor môže použiť aj nezaškolený človek, a to s pomocou hlasového navádzania prístroja alebo s navigovaním dispečera tiesňovej linky. Dúfame, že prístroj nebudeme musieť nikdy použiť.