Dobrovoľný hasičský zbor

V našej obci máme od 20.1.2022 založený vlastný dobrovoľný hasičský zbor. Jeho hlavnou úlohou bude protipožiarna prevencia a akcieschopnosť zásahovej hasičskej jednotky, práca s mládežou, kultúrno-spoločenská činnosť a aktivity členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod.