Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Partizánske a žiadosť o stanovisko