Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Partizánske – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente