Nová web stránka našej obce

Nastal čas modernizovať našu obecnú stránku. Pôvodná stránka už nespĺňala súčasné trendy, najmä prispôsobenie sa rôznym rozlíšeniam obrazoviek.

S vývojom novej stránky bol nutný aj prechod webhostingu k novému poskytovateľovi. Pôvodný poskytovateľ nedokázal poskytnúť zabezpečený prístup na stránky a vytvorenie databáz.

Stránka ešte neobsahuje úplne všetky informácie, ale budeme sa snažiť skompletizovať ju v čo najkratšom čase. Na pôvodnú stránku sa zatiaľ bude dať pozrieť kliknutím sem “Žabokreky nad Nitrou” táto stránka už nebude ďalej aktualizovaná.

Dúfam, že sa Vám bude nová stránka páčiť a nájdete na nej všetky požadované informácie.