Výzva-Komisia pre školstvo

Vyzývame občanov, ktorí majú záujem stať sa členmi Komisie pre školstvo pri obecnom zastupiteľstve, aby sa prihlásili na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou do 13.3.2019.