Verejná vyhláška “Zmena a doplnok č. 8 Územného plánu mesta Partizánske”