Zmena a doplnok č. 8 Územného plánu mesta Partizánske – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente