Oznam o uzavretí ZŠ a MŠ v našej obci

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi  sa prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských a  základných školách v okresoch Partizánske a Prievidza

od    03. 11. 2020  do   05.11.2020 a to z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia na COVID-19

V dňoch  06. 11. 2020  –  09. 11. 2020 majú žiaci jesenné prázdniny.

Ďakujeme za pochopenie