Testovanie občanov na COVID-19

Oznamujeme občanom, že celoplošné testovanie na COVID-19  sa v našej obci uskutoční v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020 v kultúrnom dome v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Vstup do kultúrneho domu bude cez hlavné vchodové dvere. Žiadame Vás o dodržiavanie epidemiologických opatrení:
– odstupy 2 m 
– prekrytie dýchacích ciest rúškom.

Harmonogram testovania bude nasledovný.

V sobotu  odporúčame testovať obyvateľov od súpisného čísla 1 až po súpisné číslo 350 a v nedeľu od súpisného čísla 351 a vyššie.
Žiadame obyvateľov, aby na testy chodili priebežne a to od najmenšieho čísla dopoludnia po vyššie číslo popoludní.
Zoberte si so sebou doklad totožnosti, deti do 15 rokov kartičku poistenca a vlastné pero.
Pevne veríme, že testovanie zvládneme aj vďaka vašej disciplíne.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.