Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.04.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 263,264,264/VE,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,279/PR,280,281,282,283,
284,285,285/OP,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,319/OP,323,323/VE,324/
+643,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,344,345,346,347,348,350,351,352,353,
354,355,356,357,358,359,360,361,527,528,529,530,531,532,534,536,568,584,601,614
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.