Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti


Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 31.03.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:45:00 hod. do 11:30:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 138/ZA,160, 170/VE,173/ZA,174,175,176,177,178,180,183,184,184/ZA,188, 188/ A,188/8,188/GA,188/ GR, 188/GZ, 188/P R, 188/VE, 189,190,194,196,197,197 /ZA, 198, 198/VE, 199,200, 201,201/OP, 203,205,206,207,208, 208/VE,209, 210,2ll,212,213,214,215,218,220,221,222,223,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,239,240,241,242,243/
VE,244,245,246,246/VE,247,248,249,250,250/VE,251,252,253,254,255,256,257,258,259,261,262,265,266,267,349,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372, 373,374,375,376,377,378,379,380,381,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,
433,494,495,496,498,498/VE,501,501/VE,502,503,504,505,506,506/PR,507,509,509/OP,514,516,517,520,520/PR,520/
VE 522 523 525 526 570 580 585 642 652 654 655 656
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.