Preventívna protipožiarna kontrola v obci Žabokreky nad Nitrou

Dobrovoľný hasičský zbor Chynorany a Obec Žabokreky nad Nitrou oznamujú, že na základe zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov budú v sobotu 30. 05. 2020 v čase od 08.00 h do 15.00 h členovia dobrovoľného hasičského zboru vykonávať,  vo vybraných domoch a firmách – ktoré budú o tom dopredu upovedomené, preventívnu protipožiarnu kontrolu.
Cieľom kontrol je predísť požiarom a upozorniť občanov na prípadné nedostatky v protipožiarnej ochrane.