Testovanie na COVID 19

Coronavirus cases among kids and teens have more than tripled over the past  month | WITF

25. 4. 2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  701
Počet pozitívnych:       0
čo predstavuje:        0 %

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude  v sobotu  24. apríla 2021 v kultúrnom dome v čase od  8.00 h  do  17.00 h
Prestávka pre testovací tím a dezinfekciu priestorov bude v čase  od  11.30 h  do  13.00 h.

Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca.

Vyzývame predovšetkým rodičov a zákonných zástupcov detí materskej školy a základnej školy, žiakov  2. stupňa základnej školy a všetkých, ktorí podľa COVID automatu potrebujú 7-dňový test.