Verejná vyhláška “Zmena a doplnok č.13 Územného plánu mesta Partizánske”