Zámer odpredať v súlade s uznesením OZ Č. 1/2012-B.8 zo dňa 02.02.2012 požiarne auto AVIA A 30 K