Zmena telefónneho čísla na farský úrad

Správca farnosti oznamuje, zmenu telefónneho čísla na farskom úrade v Žabokrekoch nad Nitrou. Pevná linka bola zrušená. Nové telefónne číslo na farský úrad je 0911 300 329. Je uverejnené aj na výveske pred kostolom.