Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Prílohy