Stavebné povolenie „Rekonštrukcia ulice Sokolská“,