Svetový deň vody


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pozýva verejnosť dňa 22. marca 2024 na oslavy Svetového dňa vody.
Hlavnou témou Svetového dňa vody 2024 je zdôraznenie kľúčovej úlohy vody pri podpore medzinárodnej spolupráce a mieru. Celosvetová kampaň s názvom „Voda za mier“ podčiarkuje potrebu spoločnej zodpovednosti pri riadení cezhraničných vodných zdrojov, povzbudzuje diplomaciu v oblasti vody, aby zvládala výzvy prostredníctvom dialógu a uznáva vzájomnú prepojenosť vody, životného prostredia a globálneho mieru.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prostredníctvom svojich odštepných závodov organizuje pre širokú verejnosť oslavy, ktorých cieľom je pripomenúť význam pitnej vody, jej dôležitosť pre zachovanie zdravia a života na Zemi a viesť hlavne deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.
Veríme, že mladú generáciu prezentácia zaujme natoľko, že prejavia záujem pracovať vo vodárenskom sektore, aby aj nasledujúce generácie mali zabezpečenú distribúciu pitnej vody.
Pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., priamo na miestach konania osláv vykonajú bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany.

 • Dunajská Streda, Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, Korzo Bélu Bartóka 788/1, v čase od 9.00 do 13.00 hod.
 • Želiezovce, Prevádzková budova ZsVS, a.s., Záhradná 46, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
 • Vráble, Čerešňové námestie, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
 • Nové Zámky, Cisárska bašta, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
 • Galanta, námestie pred Mestským úradom, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
 • Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika, v čase od 9.30 do 12.30 hod.

  Viac na https://www.zsvs.sk/o-nas/aktuality/svetovy-den-vody-2024

  S pozdravom
  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  útvar marketingu a komunikácie