Výzva – prenájom šiestich bytov

Obec Žabokreky nad Nitrou pripravuje prenájom šiestich bytov v bytovom dome súpisné číslo 705  ( pri futbalovom ihrisku).

1x    1-izbový byt  o výmere 36,46 m²

3x    2-izbový byt  o výmerách 47,02 m²; 46,16 m²; 46,31 m²

2x    3-izbový byt  o výmerách 56,59 m²; 62,12 m²

Vyzývame všetkých záujemcov, ktorí si na tunajší obecný úrad podali žiadosť o prenájom obecného bytu, aby do   25. 03. 2024 potvrdili  svoj záujem o byt, prípadne doplnili svoju žiadosť o byt a to osobne, telefonicky: 038/5421123 alebo mailom: podatelna@zabokrekynadnitrou.sk