Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2021