Autor: Admin

Grant z Nadácie VÚB

Obci Žabokreky nad Nitrou bol schválený grant z Nadácie VÚB vo výške 7 000 Eur na pokračovanie obnovy kultúrnej pamiatky Mauzóleum – Dom smútku.
Podaný projekt bol spracovaný v spolupráci s pobočkou VÚB Partizánske.